سقف متحرک پارچه‌ای باشگاه سوارکاری اشکان

سقف متحرک پارچه‌ای رستوران کوهپایه

سقف متحرک پارچه ای و دیواره شیشه ای نیاوران EBS

سقف متحرک پارچه‌ای کافه رستوران دیاکو لانژ