پروژه سقف متحرک شیشه ای اتوماتیک در جماران

  • نوع محصول: سقف متحرک شیشه ای

  • سال ساخت: زمستان 97

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 25 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 10 روز

50

متر مربع