پروژه سقف پاسیو منزل مسکونی

  • نوع محصول: سقف متحرک پلی کربنات پاسیو

  • سال ساخت: بهار 1398

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 15 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 3 روز

12

متر مربع