سقف برقی پارچه ای

سقف برقی پارچه ای بهترین گزینه برای فضاهایی با مساحت زیاد بوده که میتوان از آن به عنوان سقف متحرک رستوران یا سقف متحرک استخر بهره گرفته تا محیطی سرپوشیده در مواقع آب و هوای نامساعد یا محیطی روباز در آب و هوای مطلوب داشته باشید.

در سازه سقف متحرک چادری در زیر سقف برای روشنایی از چراغ های مخصوصی که زیر سقف کار شده استفاده میشود تا در هنگام بسته بودن نور مورد نیاز محیط را تامین کند.

قیمت سقف متحرک پارچه ای:

قیمت سقف متحرک پارچه ای مستقیما با متراژ مورد نیاز ارتباط داشته به شکلی که قیمت برای متراژهای بالا تا یک سوم متراژهای پایین کاهش پیدا میکند و از نظر هزینه بسیار ارزان تر از انواع دیگر سقف برقی میباشد.