پروژه سایه بان بازویی متحرک اتوماتیک واقع در آبسرد

سایه بان فول کاست (تمام باکس) با ابعاد ۲*۳ متر با موتور سامفی فرانسه و پارچه اسپانیایی مقاوم در برابر آب و تابش آفتاب اجرا شده توسط تیم ژانوس سازه در محدوده آبسرد دماوند