سایه بان متحرک سقف شیشه ای

سایه بان متحرک سقف شیشه ای ( Skylight Blind ) مخصوص سقف های شیشه ای است که به صورت رول آپ جمع شده و زیبایی بصری آن حفظ میشود چرا که در هنگام بسته شدن تنها سیم بکسل آن دیده خواهد شد و سازه اصلی آن محفوظ خواهد بود.
جنس پارچه ی سایه بان متحرک سقف شیشه ای SunScreen بوده و مخصوص محیط های داخلی است.

نمونه کارها

سقف متحرک پاسیو
سقف اتوماتیک

پروژه های در دست اجرا

دریچه برقی