سایه بان متحرک سقف شیشه ای

سایه بان متحرک سقف شیشه ای ( Skylight Blind ) مخصوص سقف های شیشه ای است که به صورت رول آپ جمع شده و زیبایی بصری آن حفظ میشود چرا که در هنگام بسته شدن تنها سیم بکسل آن دیده خواهد شد و سازه اصلی آن محفوظ خواهد بود.

سایبان زیر سقف شیشه ای برای حفاظت از آفتاب طراحی شده و نور را بر حسب نیاز شما تنظیم میکند. جنس پارچه ی سایه بان متحرک سقف شیشه ای SunScreen بوده و مخصوص محیط های داخلی است.

نمونه کارها

سایبان برقی شرکت بهین
سقف برقی پاسیو
دریچه برقی
سایبان برقی اتوماتیک
سقف متحرک پاسیو
سایبان برقی پارچه ای
سقف متحرک بالکن آبسرد
سقف متحرک

پروژه های در دست اجرا

اجرای آساسور پانورامیک
سایبان برقی در تهران
اجرای سقف متحرک پارچه ای