سایبان سقف شیشه ای پروژه جماران

  • نوع محصول: سایبان سقف متحرک شیشه ای

  • سال ساخت: بهار 1399

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 20 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 8 روز

50

متر مربع

درباره سایبان سقف متحرک شیشه ای جماران:

سایبان متحرک برقی مخصوص سقف شیشه ای اجرا شده در پروژه جماران که با پارچه درجه یک اروپایی و موتور مخصوص برقی طراحی و اجرا شده، این نوع سایبان یکی از تولیدات شرکت ژانوس سازه میباشد. این نوع سایبان در انواع رنگ ها و میزان شفافیت مختلف تولید می‌شود.

مدل مفهومی: