پروژه دریچه بازویی زرافشان

  • نوع محصول: دریچه بازویی

  • سال ساخت: زمستان 1399

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 15 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 3 روز

6

متر مربع

درباره پروژه دریچه بازویی همسطح زرافشان

دریچه بازویی همسطح با رویه شیشه ای که با طول 5 متر و عرض 1.5 اجرا شده با کمک بازوهای مخصوص برقی باز و بست شده و امکان دسترسی به طبقات فوقانی را به راحتی فراهم خواهد کرد.

مدل مفهومی:

Open chat