پروژه اسکای لایت ایران زمین

  • نوع محصول: اسکای لایت شیشه ای پروژه ایران زمین

  • سال ساخت: زمستان 1399

  • مدت زمان طراحی و ساخت: 25 روز کاری

  • مدت زمان اجرا: 6 روز

25

متر مربع

درباره پروژه اسکای لایت متحرک ایران زمین:

اسکای لایت یا سقف شیشه ای متحرک پروژه ایران زمین که سازه ای لوکس با شیشه های لمینت سکوریت نشکن و فریم های آلومینیوم و تقویت شده تمام اتوماتیک با سیستم هوشمند

مدل مفهومی:

Open chat